card
Энхцэцэг
Дорнод аймгийн ЕБС сургалтын менежерүүд үйл ажиллагаатай танилцлаа

Дорнод аймгийн ЕБС сургалтын менежерүүд үйл ажиллагаатай танилцлаа

Дорнод аймгийн сургалтын менежерүүд ирж сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага судаллаа.

Дэлгэрэнгүй
2020-2021 оны хичээлийн жилд 1-р ангид шинээр элсэн орж буй сурагчдын бэлтгэх сургалтын хэрэглэгдэхүүн

2020-2021 оны хичээлийн жилд 1-р ангид шинээр элсэн орж буй сурагчдын бэлтгэх сургалтын хэрэглэгдэхүүн

1-р ангид шинээр элсэн орж буй сурагчдын бэлтгэх сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг танилцуулах нь

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх