Дорнод аймгийн ЕБС сургалтын менежерүүд үйл ажиллагаатай танилцлаа

Дорнод аймгийн Сургалтын менежерүүд манай сургуулийн үйл ажиллагаа, тохижилттой танилцаж туршлага судаллаа.