МВЗХолбооноос зохион байгуулсан U18 эрэгтэйчүүдийн нээлттэй тэмцээн

МВЗХолбооноос зохион байгуулсан U18 эрэгтэйчүүдийн нээлттэй тэмцээнд 8 баг өрсөлдөж дүнгээ гаргалаа.

1-р байр Уурхайчин клуб

2-р байр Хэнтий баг

3-р байр Медальд Хүрэх Зам сургалтын төвийн Залуу Монгол баг тус тус байр эзэллээ.