Багшийн хувь хүний төлөвшил, харилцаа хандлага, нийгэмд нөлөөлөх нөлөөлөл сэдэвт сургалт

2023 оны 11-р сарын 7,8 -ны өдөр эцэг эх асран хамгаалагчдад чиглэсэн сургуулийн хамтын ажиллагааны хүрээнд анги бүлэг тус бүрээс эцэг эх асран хамгаалагчдын төлөөлөл болон багшийн хувь хүний төлөвшил, харилцаа хандлага, нийгэмд нөлөөлөх нөлөөлөл сэдэвт сургалтыг “Шидэт хайрцаг” ххк захирал лектор Д.Батжаргал багштай хамтран амжилттай зохион байгууллаа. Сургуулийн захиргаа болон хамт олны зүгээс таны цаашидын ажил амьдралд хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.