Зарлал

Математикийн олимпиадын дүнгийн хурал 2024 оны 01- р сарын 29-ний 15.00 цагт ЭУЦС 78-р сургуулийн урлаг зааланд болно.