БГД-ийн Математикийн олимпиадын дүнгийн мэдээ

2024 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдөр Баянгол дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургуулиудын математикийн 60-р олимпиад “Эрдмийн Ундраа” цогцолбор сургууль дээр зохион байгуулагдаж дүнгээ гаргалаа. Уг олимпиадыг C(5-6), D(7-8), E(9-10), F(11-12), S(багын багш), T(дундын багш) гэсэн 6 ангиллаар зохион байгуулсан. C(5-6) ангилалд 124 суралцагч, D(7-8) ангилалд 106 суралцагч, E(9-10) ангилалд 108 суралцагч, F(11-12) ангилалд 74 суралцагч, S(багын багш) ангилалд 18 багш, T(дундын багш) ангилалд 34 багш оролцож 16 суралцагч, 6 багш медальт байранд шалгарсан байна. Олимпиадад оролцсон нийт  багш, суралцагч нартаа баяр хүргэж, сурлага хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсэн ерөөе.


 

 

 

Дүнгийн жагсаалт:

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/2285/files/C%20V-VI-angilalin%20dun%20medee-2024_01_26.xlsx C ангилал 5-6 анги

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/2285/files/D%20VII-VIII-angilalin%20dun%20medee-2024_01_26.xlsx D ангилал 7-8 анги

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/2285/files/E%20IX-X-angilalin%20dun%20medee-_2024_01_26.xlsx E ангилал 9-10 анги

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/2285/files/F%20XI-XII-angilalin%20dun%20medee-2024_01_26.xlsx F ангилал 11-12 анги

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/2285/files/S%20baga-%20in%20bagsh-%20dun%20medee_2024_01_26.xlsx S ангилал багын багш 

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/2285/files/T%20dund-in-%20bagsh%20dun%20medee%20_2024_01_26.xlsx T ангилал дундын багш