Урлагийн Бага наадам-78

 11 сарын 23-25-ны өдрийн хооронд ЭУЦС-н хичээлийн III байранд  гурван өдрийн турш сурагчдын хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа, авьяас чадварыг нээн илрүүлэх, хамт олныг нэгтгэн бүрдүүлэх, идэвх санаачилгыг өрнүүлэх, гоо зүйн хүмүүжил төлөвшил олгох зорилготойгоор “Урлагийн бага наадам” амжилттай зохион байгуулагдлаа.