Сургалт

2023 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр 7 дугаар хорооны нийгмийн ажилтан Г.Отгонсүрэн Баянгол дүүргийн цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн хүүхдийн байцаагч Анужин ЭУЦС хичээлийн III байрны нийгмийн ажилтан Б.Элбэгдэлгэр нар хамтран  6-р ангийн 190 гаруй сурагч, 8 дугаар ангийн 1 бүлгийн сурагчдад:

  • Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай
  • Электрон тамхины хор хөнөөл
  • Үе тэнгийн дээрэлхэлт бусдыг ялгаварлан гадуурхахгүй байх талаар сургалт нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулж ажиллалаа.
  •  11-р сарын 1 ны өдөр БГД-н ГБХЗХХ, прокурорын газраас нийт 8-р ангийн 160 гаруй сурагчдад үе тэнгийн дээрэлхэлт, нууцтай байх эрх, цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сэдвүүдээр сургалт, зөвлөгөө өгч ажиллалаа.