ХҮҮХДИЙН АЮУЛГҮЙ ОРЧИНД ХЭН БҮХНИЙ ОРОЛЦОО ЧУХАЛ

 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Нийслэлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл

#хүүхдийн_аюулгүй_орчинд_хэн_бүхний_оролцоо_чухал