БГД-ийн ЕБС-ийн Эрдмийн Ундраа цогцолбор сургуулийн Зөвлөх, Химийн багш. С. Тайван

Зөвлөх багшийн туршлагаас....