card

Хүүхдийн хөгжил

Хүүхэд хамгаалал бий болгох нь хүүхэд хамгааллын талаарх ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх үйл юм.

НӨЛӨӨЛӨЛ-СУРГАЛТ

“Хүүхэд хамгаалал ба танин мэдэхүйн”

Центавр тэмцээн

Япон хэл

“ОХИДЫН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ” өдөр 
175 охидын “Флаш моб”

“ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ БА НӨЛӨӨЛӨЛ” төслийн хүрээнд
“ОРОЛЦООД ХӨГЖЬЕ” Хөтөлбөр хэрэгжсэн

 

“Хүүхэд хөгжүүлэх” дугуйлан секцийн үзүүлэлт

Сурлага, урлаг, спортын төрлөөр амжилт гаргасан сурагчид

 

ЭУЦС нь Улсын хэмжээнд 2018-2019 оны хичээлийн жилд "Шилдэг орос хэлний төв" шалгаруулалтад II байр, 2019-2020 оны хичээлийн жилд III байрт шалгарсан. 

Хамтын ажиллагааны хүрээнд багш, сурагч солилцоо, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдаж байна.

ОХУ–ын Засгийн газрын 100% тэтгэлгээр 2017-2020 оны хичээлийн жилд нийт 17 төгсөгч суралцаж байна.

Сурагчдын өөрөө удирдах байгууллага

  1. Эко клуб - 3
  2. Эмч” клуб-2
  3. Улаан загалмай” - 1

Сургуулийн захиргаа СӨУБ-ыг дэмжиж , нийт 20 гаруй шийдвэр гарган ажиллалаа.

Нийгмийн ажилтнууд болон сурагчдын зохион байгуулсан нөлөөллийн үйл ажиллагаанууд:

ЭРТЭЧ АЯН” - Ахлах сургуулийн ангийн дарга нарын 07:10 цагийн хурал

ХҮҮХДЭЭ СОНСОЁ АЯН” - санал хүсэлт, гомдол, талархал хүлээн авах саналын хайрцаг ажилуулдаг

ОРОЛЦООД ХӨГЖЬЕ” - Амьдрах ухаанд сургах тусгай хэрэгцээт сурагчдын клуб

UNFIREND-АЯН” - цахим орчинг эерэг болгох дадал, хэшилд сургах

ЭРҮҮЛ ДҮҮРЭГ АЯН” - “ЭРҮҮЛ СУРГУУЛЬ-ЭРҮҮЛ АНГИ” АЯНЫГ ӨНГӨРҮҮЛЭВ

САЙН ҮЙЛСИЙН ЭЗЭД АЯН” - эцэг эх, сурагчдын сайн дурын үйл ажиллагаа

Хүсэлт илгээх